Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Trạch

ẤP TÂY BÌNH, Xã VĨNH TRẠCH, Huyện THOẠI SƠN
0296 3891 191
c2vinhtrachts@angiang.edu.vn