Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Tháng 10 : 558
Năm 2020 : 20.661
 • NGUYỄN NGỌC NGÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   01684610171
  • Email:
   nga_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Điện thoại:
   0984676342
  • Email:
   duc2_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
 • LÂM THỊ NGỌC BÍCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0984405403
  • Email:
   bich_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
 • TRẦN VĂN HÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Điện thoại:
   0976626163
  • Email:
   hao_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
 • NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   01694611007
  • Email:
   truong_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
 • NGUYỄN TÙNG PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0868377352
  • Email:
   phuong4_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới