Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Tháng 09 : 772
Năm 2020 : 19.791
 • TRẦN THỊ ANH THI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977727656
  • Email:
   thi2_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • HOÀNG BÍCH HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01673150707
  • Email:
   hanh_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Toán

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • LÊ THỊ XINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976995696
  • Email:
   xinh_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:24/01/2005

   - Chức vụ đoàn thể: Đoàn viên

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN BÌNH AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986951950
  • Email:
   an_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:08/10/2007

   - Chức vụ đoàn thể: Uỷ viên ban chấp hành công đoàn

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656779311
  • Email:
   nguyen_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên: 02/12/2004

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • TRẦN MINH UẨN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985262535
  • Email:
   uan_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:16/06/2008

   - Chức vụ đoàn thể: Tổ trưởng công đoàn

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01655854853
  • Email:
   suong_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới