Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 225
Năm 2020 : 15.625
 • HUỲNH NGỌC THƠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974648461
  • Email:
   tho_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Tin học

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • ĐẶNG NGỌC THÙY TRÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977481800
  • Email:
   tran_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Tin học

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRẦN THỊ KIM NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976116938
  • Email:
   ngan_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Tin học

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới