Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Tháng 10 : 558
Năm 2020 : 20.661
 • TRẦN THỊ KIM ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974297747
  • Email:
   dao_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Anh

   -Đảng viên: 06/112014

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01664579769
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:12/09/2000

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ THỊ NHƯ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0944778444
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • VÕ DUY TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0186300636
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:01/09/2007

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • VŨ TUYẾT NHƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01694425566
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • CAO THỊ NGỌC GIÀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0916910927
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới