Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 304
Năm 2019 : 5.879
 • TRƯƠNG THỊ HOÀNG SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0935042895
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRẦN THỊ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0982949255
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:30/06/1999

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Trung cấp

 • MAI CHÍ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985170047
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh

   -Đảng viên:09/11/2013

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • VÕ THỊ TRÚC LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0988297991
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh-Công nghệ

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • MAI VĂN NGHIÊM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01664087196
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRẦN VĂN NHO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0989726782
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:11/11/2015

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • HỒ THỊ BÍCH TUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01697683085
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh-Công nghệ

   -Đảng viên:08/12/2013

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới