Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 225
Năm 2020 : 15.625
 • VÕ PHÁT ĐẠT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0983777449
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Nhạc

   -Đảng viên:

   -Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị: 

    

 • VÕ PHƯỚC SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983891676
  • Email:
   sang2_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc

   -Đảng viên :

   -Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị: 

 • VÕ NGUYỄN KINH LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01689832817
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Mỹ thuật

   -Đảng viên: 

   - Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị:

 • TRẦN THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01655994141
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Mỹ thuật

   -Đảng viên: 02/09/2016

   -Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: sơ cấp

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới