Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 10 : 307
Năm 2019 : 5.882
 • HUỲNH THỊ HOÀNG KIM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0988094296
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: 

 • NGYỄN THANH LIÊM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0913814096
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRẦN THỊ NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   01663076648
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TÔ THỊ HỒNG DIỄM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01699326761
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • NGUYỄN THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977015224
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • NGUYỄN THỊ MỸ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   01645767276
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:05/07/2014

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ VĂN NĂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0987226948
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:01/12/1998

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Trung cấp

 • NGUYỄN THỊ BÉ SÁU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0766263024
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • VÕ THỊ MAI THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0975036225
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:02/08/2002

   - Chức vụ đoàn thể:  Phó chủ tịch

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • ĐOÀN NGỌC TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0989299761
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới