Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 304
Năm 2019 : 5.879
 • PHẠM VĂN THÉP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969969702
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Công nghệ

   -Đảng viên:06/11/2014

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN MINH ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0987937407
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Lý

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • NGUYỄN VĂN NHIỀU EM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0186695470
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Lý-Công nghệ

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • NGUYỄN THỊ SỮA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01668877759
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Lý

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới