Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 09 : 673
Năm 2019 : 5.460
 • LÊ NHỰT NGUYỆT HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0979726994
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sử

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: 

 • LÊ THỊ PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0918953997
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sử

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: 

 • HỒ THỊ KIM YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0939878585
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sử

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • HUỲNH ANH THI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0907312255
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ -Sử

   -Đảng viên:02/09/2016

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0933033301
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sử

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới