Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 09 : 673
Năm 2019 : 5.460
 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985807760
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Hóa

   -Đảng viên:05/01/2005

   - Chức vụ đoàn thể: Uỷ viên ban chấp hành-TB nữ  công

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN VĂN NGHE
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977466572
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Hóa-địa

   -Đảng viên:14/12/2007

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • THÁI CÔNG TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01265261590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Hóa

   -Đảng viên: 30/06/1999

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ THỊ NỠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977925001
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Địa

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • NGUYỄN HỒNG KHANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01642029112
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Địa

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới