Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 126
Năm 2018 : 5.054
 • LÊ THỊ NỠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977925001
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Địa

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0933033301
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sử

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • VÕ DUY TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0186300636
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:01/09/2007

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • TRẦN VĂN NHO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0989726782
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:11/11/2015

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ THỊ NHƯ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0944778444
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • CAO THỊ NGỌC GIÀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0916910927
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • VŨ TUYẾT NHƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01694425566
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • TRẦN THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01655994141
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Mỹ thuật

   -Đảng viên: 02/09/2016

   -Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: sơ cấp

 • NGYỄN THANH LIÊM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0913814096
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRẦN THỊ ANH THI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977727656
  • Email:
   thi2_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • VÕ THỊ TRÚC LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0988297991
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh-Công nghệ

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • LÊ THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01664579769
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:12/09/2000

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới