Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 08 : 341
Năm 2019 : 4.617
 • VÕ PHƯỚC SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983891676
  • Email:
   sang2_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc

   -Đảng viên :

   -Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị: 

 • VÕ PHÁT ĐẠT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0983777449
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Nhạc

   -Đảng viên:

   -Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị: 

    

 • TRẦN THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01655994141
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Mỹ thuật

   -Đảng viên: 02/09/2016

   -Chức vụ đoàn thể:

   -Trình độ chính trị: sơ cấp

 • VÕ NGUYỄN KINH LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01689832817
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Mỹ thuật

   -Đảng viên: 

   - Chức vụ đoàn thể:

   - Trình độ chính trị:

 • NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985767679
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.GDCD

   -Đảng viên: 02/02/2011

   - Chức vụ đoàn thể:Uỷ viên ban chấp hành-CN.UBKT

   - Trình độ chính trị:Sơ cấp

 • ĐẶNG THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0939310919
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.GDCD

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • KHƯU HỮU VĂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982.373.255
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Toán

   -Đảng viên:25/09/1997

   - Chức vụ đoàn thể: chủ tịch

   -Trình độ chính trị: Trung cấp

 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985807760
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Hóa

   -Đảng viên:05/01/2005

   - Chức vụ đoàn thể: Uỷ viên ban chấp hành-TB nữ  công

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN VĂN NGHE
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977466572
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Hóa-địa

   -Đảng viên:14/12/2007

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • THÁI CÔNG TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01265261590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Hóa

   -Đảng viên: 30/06/1999

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ THỊ NỠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977925001
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Địa

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • NGUYỄN HỒNG KHANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01642029112
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Địa

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới