Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 02 : 208
Năm 2019 : 799
 • CAO THỊ NGỌC GIÀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0916910927
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Anh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • TRẦN VĂN NHO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0989726782
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:11/11/2015

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN MINH ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0987937407
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Lý

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • NGUYỄN VĂN NGHE
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977466572
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: CĐSP.Hóa-địa

   -Đảng viên:14/12/2007

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • NGUYỄN VĂN NHIỀU EM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0186695470
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Lý-Công nghệ

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị:

 • NGUYỄN THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977015224
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TRƯƠNG THỊ HOÀNG SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0935042895
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Sinh

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • HUỲNH NGỌC THƠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974648461
  • Email:
   tho_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Tin học

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • TÔ THỊ HỒNG DIỄM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01699326761
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: 

 • THÁI CÔNG TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01265261590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Hóa

   -Đảng viên: 30/06/1999

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

 • LÊ VĂN NĂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0987226948
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP.Văn

   -Đảng viên:01/12/1998

   - Chức vụ đoàn thể: 

   -Trình độ chính trị: Trung cấp

 • TRẦN MINH UẨN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0985262535
  • Email:
   uan_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Toán

   -Đảng viên:16/06/2008

   - Chức vụ đoàn thể: Tổ trưởng công đoàn

   -Trình độ chính trị: Sơ cấp

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới