Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Tháng 10 : 558
Năm 2020 : 20.661
 • ĐẶNG THỊ YẾN LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0907928914
  • Email:
   loan_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP (4 năm)  - Môn: Ngữ văn

   - Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

   - Quá trình công tác:

        + Từ 05/09/1997 đến 30/08/2000: Giáo viên Trường THPT Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/09/2000 đến 31/07/2014 : Giáo viên - Tổ trưởng Trường THCS Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang

        + Từ 01/08/2014 đến 30/08/2016: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/09/2016 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

 • KHƯU HỮU VĂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982373255
  • Email:
   van_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP (4 năm) - Môn: Toán

   - Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

   - Quá trình công tác:

        + Từ 01/09/1987 đến 12/08/1992: Giáo viên Trường PTCS "B" Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 13/08/1992 đến: 31/07/2000: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/08/2000 đến 31/07/2009: Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/08/2009 đến 31/07/2013: Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/08/2013 đến nay: Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

 • HUỲNH CÔNG TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989223519
  • Email:
   tai_c2vinhtrachts@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chức vụ đoàn thể:

       + UV. BCH công đoàn huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2018-2023.

        + Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

   - Trình độ chuyên môn: ĐHSP (4 năm) - Môn: Toán

   - Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

   - Quá trình công tác:

        + Từ 01/09/2001 đến 30/06/2013: Giáo viên Trường THCS Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/07/2013 đến 31/08/2015: Giáo viên Trường THCS Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

        + Từ 01/09/2015 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang.

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới